Burgerschap gaat over democratie, diversiteit, globalisering en duurzaamheid waarbij de waarbij de verklaring van de universele rechten van de mens als morele leidraad dient. Het is geen nieuw vak, maar een breed aandachtsveld waarin diverse bestaande vakken en erkende onderwijsactiviteiten samenkomen, zoals:

  • maatschappijleer
  • sociaal-emotionele ontwikkeling
  • religie/levensbeschouwing
  • filosofie
  • mentoraat
  • maatschappelijke stage

Hoe meer deze vakken en onderwijsactiviteiten in samenhang worden georganiseerd, hoe effectiever ze zijn voor het leerproces van de leerlingen. Het belangrijkste is dat er structureel aandacht wordt besteed aan burgerschap en dat die aandacht expliciet wordt gemaakt. Door bewust met burgerschap bezig te zijn, krijgen de leerlingen een steviger basis mee voor alle andere momenten waarop ze impliciet met burgerschap bezig zijn.

 

Omdat het begrip burgerschap soms vaag wordt uitgelegd, onderscheiden wij bij Creathlon 3 duidelijke ontwikkelgebieden:

Persoonlijke ontwikkeling
Het begint bij jezelf. Wie ben je? Wat is jouw kern? Het begint met het stellen van de vragen. De antwoorden zal je in de loop van je leven blijven aanscherpen én nuanceren.

Sociale ontwikkeling
Door jezelf (beter) te leren kennen, leer je anderen te begrijpen. Botsingen met anderen zorgen soms voor onrust, maar ook voor groei. Met anderen deel je vriendschap en liefde. Inzicht in anderen geeft ook meer inzicht in jezelf.

Maatschappelijke ontwikkeling
Alleen en in verbinding met anderen ben je onderdeel van een groter geheel, met een eigen plek en daarbij horende verantwoordelijkheden. We zijn er met elkaar, ongeacht onze verschillen.

De wereld in je klas
De school is als mini-maatschappij een geschikte oefenplaats voor allerlei aspecten van burgerschap. Ook is het nodig om extra aandacht te besteden aan wat er in de wereld gebeurt om jongeren voor te bereiden op de complexe samenleving. Kennis is een belangrijke factor, maar burgerschap moet vooral zo worden ingericht dat je als leerling ervaringen opdoet, feedback krijgt en bewust leert van die ervaringen en feedback.

De fouten die je op school maakt, versterken de basis voor je volwassen leven. De tegenslagen die je op school ervaart en weet te overwinnen, helpen je om later (beter) je weg te vinden. Burgerschap kan dus niet zonder kennis, maar de focus ligt op oefenen, doen, ervaren, maken, verwerken. Hierdoor werk je aan een veilig klimaat waarin leerlingen hun verantwoordelijkheden kennen en nemen.