Hoe daag je een vwo-leerling uit?  

Geplaatst in: Creathlon, Perspectief | 0

Deze maand verschijnt bij ThiemeMeulenhoff het laatste deel van Perspectief, onze thematische lesmethode voor levensbeschouwing/godsdienst, bestemd voor de bovenbouw van het VWO. Na het publiceren van het bovenbouwboek voor de havo vorig jaar, stonden wij als makers voor de vraag: hoe bieden we de inhoud op zo’n manier aan dat het de vwo-leerlingen uitdaagt en prikkelt en hen gedegen voorbereidt op wetenschappelijk onderwijs?

Ons docentenpanel, bestaand uit trouwe gebruikers van Perspectief die met ons meelezen en –denken, was duidelijk: een vwo-leerling moet zelf onderzoek leren doen en uitgedaagd worden. Een stuk tekst lezen en daarover een vraag beantwoorden, is niet genoeg. Maar hoe moet het dan wel?

Probleemgestuurd Onderwijs
Tijdens mijn studie aan het de Universiteit Maastricht, maakte ik kennis met het Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). De studenten lezen samen een inleidende tekst. Vervolgens stellen ze zelf de vragen op die beantwoord moeten worden om tot de kern van de stof te komen. Tijdens de volgende bijeenkomst discussiëren zij samen over hun bevindingen. De tutor speelt daarbij een ondersteunende rol. Dit onderwijsmodel heeft ons als schrijvers van Perspectief geïnspireerd; het heeft bijgedragen aan de vernieuwde structuur van dit bovenbouwboek.

Kritisch denken
Leerlingen krijgen dagelijks veel vragen voorgeschoteld, waarop ze antwoorden moeten kunnen formuleren. Dit is natuurlijk cruciaal voor het opdoen van kennis, maar het is niet genoeg. Want wanneer leerlingen hun diploma op zak hebben, wordt van ze verwacht dat ze een kritische houding hebben. Terwijl je die niet zomaar ontwikkelt: ook daarin moet je getraind worden. Goede vragen stellen is misschien nog wel belangrijker dan goede antwoorden geven. Daarom wordt vwo-leerlingen in dit boek de opdracht gegeven om zélf de vragen te formuleren. Wat is de kern van dit probleem? Wat wil ik over dit onderwerp weten? Welke deelstappen moet ik zetten om tot een conclusie te komen? En wat vind ik hier zelf van? Op deze manier leren zij niet alleen een tekst te begrijpen, maar ook om kritisch te kijken naar gegeven feiten, bronnen en meningen.

Actualiteit
Wanneer leerlingen na het vwo naar de universiteit gaan, zullen ze onderzoek moeten verrichten. In dit vwo-deel bieden we ondersteuning in de voorbereiding daartoe. Zo verrichten leerlingen bijvoorbeeld zelf mini-onderzoekjes en vergelijken de statistieken uit de klas met landelijke cijfers. Ze lezen zich in in een onderwerp, formuleren argumenten en gaan met elkaar in debat. Ze diepen zelfstandig (deel)onderwerpen uit en presenteren hun bevindingen aan de rest van de klas. Ze zoeken voorbeelden uit de actualiteit bij de gelezen theorie en leren om deze in een context te plaatsen. Aan het einde van het boek verrichten ze zelfstandig onderzoek naar één gekozen levensbeschouwing. Ze stellen hun eigen vragen op, bepalen welke aspecten van de stroming ze willen onderzoeken, en gaan op zoek naar antwoorden en bronnen. Zo geven leerlingen zelf vorm aan datgene waarover ze meer te weten willen komen, en hoe ze dat gaan doen. Zoals het een vwo-leerling betaamt.

Hoe daagt jij je vwo-leerlingen (extra) uit? Zie je het zitten om de leerlingen zelf de vragen te laten stellen? We zijn benieuwd naar jullie ideeën en reacties!

Perspectief wordt ontwikkeld door Creathlon, in opdracht van ThiemeMeulenhoff. Op de website van ThiemeMeulenhoff vind je meer informatie en kun je een beoordelingsexemplaar bestellen.

Over Maxine Herinx

Maxine is projectleider voortgezet onderwijs bij Creathlon. Als materiaalmaker schrijft ze daarnaast mee aan Goedemorgen!, WHY Basics en WHY Magazine.

Laat een Reactie Achter