We leven in een snel veranderende samenleving. Globalisering, secularisering en digitalisering vragen om nieuwe vaardigheden in de 21steeeuw. Individuele verantwoordelijkheid, technologisering en zelfsturing op de arbeidsmarkt vragen om kritische en sociaalvaardige personen. Het onderwijs speelt een belangrijke rol bij het ontwikkelen van die vaardigheden en competenties.

Creathlon werkt aan oplossingen in het onderwijs die praktisch toepasbaar zijn en die kinderen goed voorbereiden op de samenleving van morgen. Burgerschap is de overkoepelende term om hieraan actief te werken.