Creathlon werkt per project samen met diverse partners en freelancers. Ons vaste team werkt verspreid door het land en gebruikt het kantoor in Amersfoort als meetingpoint en uitvalsbasis.

Désiré Brokerhof
Directeur Uitgeverij & Educatie

Ik ben theologie gaan studeren om met mensen te werken. Uiteindelijk ben ik dat gaan doen binnen het onderwijs: ik heb les gegeven en ben docenten gaan begeleiden. En wil je daarbij echt impact maken, dan vraagt dat om nieuw, eigentijds materiaal. Dat is uiteindelijk de kerntaak geworden van ons bedrijf: materiaalontwikkeling voor het brede veld van burgerschap, levensbeschouwing, filosofie en sociale ontwikkeling. Soft skills die in onze harde wereld zo nodig zijn. Wij werken in het bedrijf ook aan onze eigen soft skills om professioneel én in onze samenwerking sterk in de schoenen te staan.

Anke Brokerhof
Directeur Leren & Ontwikkelen
 

Als we ons als mens persoonlijk en op sociaal vlak meer ontwikkelen, zal onze samenleving uiteindelijk beter functioneren. Daar ben ik van overtuigd. Als sociaal ondernemer met een communicatieachtergrond houd ik mij bezig met projecten die op een innovatieve manier bijdragen aan die ontwikkeling. Die begint in het onderwijs. Kritisch leren denken, een open mind ontwikkelen en goede sociale vaardigheden zijn onmisbaar in de huidige samenleving en die van de toekomst. Binnen Creathlon genereer ik nieuwe ideeën en geef daar samen met diverse creatieve teams praktisch vorm aan.

 
Hilde van Halm
Hilde van Halm
Auteur en redacteur 
 

Mijn drijfveren zijn terug te brengen tot twee Cruijff-quotes. De eerste is: ‘Je ziet het pas, als je het doorhebt.’ Als je het doorhebt, zie je samenhang. Het verruimt je blik en je leert anderen en de wereld begrijpen. Je leert jezelf beter kennen. Het andere citaat is: ‘Wat je niet ziet, kun je niet veranderen.’ Mijn verlangen naar ‘het doorhebben’ en naar een rechtvaardiger wereld leiden tot een leven lang leren. Ik vind het belangrijk om iets van dit verlangen en van wat ik in de tussentijd geleerd heb over te brengen.

Maxine Herinx

Projectleider VO en materiaalmaker

Ik geloof dat kennis van elkaar(s cultuur) leidt tot meer begrip, en dat dat al op school begint. Daarom zet ik me als materiaalmaker burgerschap en levensbeschouwing in om maatschappelijke thema's het klaslokaal in te krijgen, op een creatieve en aansprekende manier. Om leerlingen bewust te maken van wat er speelt in de samenleving, en om ze te laten zien hoe het nieuws van alledag in een context past. Mijn werk bestaat uit het uitdenken van de grote lijnen en het invullen van ons lesmateriaal en het uitbreiden van onze projecten.

 

Natalia Steendam

Marketing & strategie

Als ik zo om me heen kijk dan merk ik dat verbinding en ontwikkeling essentieel zijn om een leven te leiden met zingeving. Dat is dan ook mijn drijfveer, om betekenis te geven aan het leven. De nieuwe generatie heeft een vruchtbare voedingsbodem nodig vol vaardigheden - die hen verrijkt en verankering biedt in ontwikkeling naar volwassenheid. Bij Creathlon zie ik dat gebeuren en zet ik mijn kennis in om onze leermethodes strategisch te positioneren. Dat zijn immers onze visitekaartjes – ik bedoel; paradepaardjes. Mijn rol is om dit vakkundig te delen binnen het onderwijs met de kracht van verbinding.

Melissa Bakker

Coördinator primair onderwijs

Als godsdienstwetenschapper heb ik geleerd breed te kijken naar mensen, culturen en religies. Deze brede blik op de wereld wil ik ook graag overbrengen aan kinderen. Ik vind het van belang om te mogen bijdragen aan hun persoonlijke ontwikkeling; wat ze belangrijk en waardevol vinden in het leven, hoe ze omgaan met zichzelf en met anderen. Dit mag ik doen door me bij Creathlon bezig te houden met materiaalontwikkeling en projecten op het gebied van burgerschap, levensbeschouwing en sociaal-emotionele ontwikkeling in het primair onderwijs.

Cynthia ten Kortenaar
Officemanager en junior communicatiemedewerker
 

Contact met mensen, daar hecht ik grote waarde aan. Voor mij is het sociale aspect onmisbaar in het werk wat ik doe. Goed contact met mijn collega’s en onze klanten zijn voor mij daarom erg belangrijk. Mijn werkplezier haal ik uit het ondersteunen en ontlasten van collega’s en het helpen van klanten. Altijd fijn om iemand uit de brand te helpen of problemen op te oplossen.
De variatie in het werk dat ik doe, zorgt er voor dat geen week hetzelfde is en soms een verrassende wending krijgt. Daar hou ik van!