Vind je ook dat we op school meer en beter aandacht moeten schenken aan burgerschap? De minister vindt van wel! Als we om ons heen kijken, kunnen we het alleen maar met hem eens zijn. Maar er is bedroevend weinig materiaal dat motiverend en toegankelijk is voor leerlingen. Daarom is er nu WHY.

Want dat is de kernvraag: Waarom!

  • Waarom scoren Nederlandse jongeren zo slecht op burgerschap?
  • Waarom wordt er zo veel gescholden en gepest op sociale media?
  • Waarom hebben zoveel jongeren al vroeg een burn-out?
  • Waarom zijn leerlingen soms zo lastig te motiveren?
  • Waarom gebruiken we zoveel verschillende methodes voor verwante vakken?

Wow, goeie vragen! Is het niet hoog tijd om ze aan te pakken? Dat kan nu met WHY Basics in de onderbouw en WHY Magazine in de bovenbouw. Interessant en toegankelijk materiaal voor het gehele voortgezet onderwijs dat burgerschap verbindt met persoonlijke ontwikkeling en levensbeschouwing.

 

WHY Magazine

WHY Magazine is onze vakoverstijgende methode voor de bovenbouw. In hun eigen leerlingenmagazine maken leerlingen kennis met brede thema’s vanuit verschillende invalshoeken: levensbeschouwing, maatschappijleer en filosofie.

Leerlingen kunnen klassikaal en zelfstandig aan de slag met de artikelen, verdiepende bronnen, actuele casussen en interviews met leeftijdgenoten en mensen uit het beroepsveld. De magazines zijn aantrekkelijk vormgegeven en worden aangevuld met extra filmpjes, artikelen en links op onze website.

 

 

Nieuw: WHY Basics

Vanaf de brugklas kunnen leerlingen met WHY Basics aan de slag met vakoverstijgende thema’s binnen de domeinen levensbeschouwing, burgerschap, persoonlijke ontwikkeling en filosofie. WHY Basics bestaat uit werkmagazines voor iedere leerling en een persoonlijke digitale omgeving: MyWHY.

WHY Basics is voor de brugklas beschikbaar vanaf augustus 2020. Het materiaal voor leerjaar 2 en 3 steeds een jaar later. WHY Basics wordt ontwikkeld voor vmbo en havo/vwo.

 

 

Meer weten?

Lees meer over WHY Basics en WHY Magazine op whyopschool.nl.

Benieuwd naar WHY Basics en/of WHY Magazine? Wij sturen graag proefmateriaal op of komen een keer een presentatie geven op school over WHY. Vraag het hier aan of bel naar (033) 303 31 02.