WHY-magazine is een geïntegreerd magazine voor levensbeschouwing, maatschappijleer en filosofie. Het magazine volgt een thematische aanpak, met daarin verschillende deelonderwerpen. Ieder artikel begint met leerdoelen. Belangrijke begrippen zijn vetgedrukt, zodat leerlingen makkelijk de kern kunnen vinden. Op de site staan aanvullende links en filmpjes.

Kijk voor meer informatie op whymagazine.nl.