Leerlingen en docenten ondersteunen met praktisch materiaal is onze expertise. Dit doen we op allerlei verschillende manieren waarbij we kijken naar de behoefte van leerlingen, docenten én de school. Vaak zetten we in op blended learning omdat we geloven in de kracht van digitale mogelijkheden zoals filmpjes en apps maar ook in de waarde van papier.

Al onze tools dragen bij aan het bereiken van de ‘doelen voor het leven’.

Doelen voor het leven
Doelen die we voor burgerschap stellen zijn een stip op de horizon, een ideaal om een leven lang aan te werken. We hebben de doelen voor burgerschap als volgt geformuleerd.

De leerling:

  • heeft een eigen kijk op het leven ontwikkeld en kan reflecteren op wie hij is, op wat hij belangrijk vindt en op hoe hij zich gedraagt.
  • kan zelfstandig een mening vormen en die duidelijk maken zonder anderen opzettelijk te kwetsen.
  • accepteert meningsverschillen en ziet deze als leerzaam.
  • voelt zich niet bedreigd door conflicten en kan zich bij conflicten de-escalerend gedragen.
  • heeft een open houding tegenover anderen en kan op een positief-kritische en respectvolle manier omgaan met culturele en religieuze verschillen.
  • accepteert diversiteit als vanzelfsprekend en positief.
  • voelt zich betrokken bij de democratische samenleving en is bereid verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en anderen.
  • neemt actief verantwoordelijkheid voor zijn leefomgeving.