WHY-magazine: een nieuwe methode voor een nieuw vak

Geplaatst in: Creathlon, WHY-magazine | 1

Het Roelof van Echten College in Hoogeveen start dit schooljaar met een nieuw vak: GMF, een combinatie van Godsdienst, Maatschappijleer en Filosofie. Vanaf maandag 29 augustus wordt dit vak in alle klassen gegeven, op basis van de stof uit de methode Perspectief. In samenwerking met het Roelof van Echten College ontwikkelt Creathlon nu aanvullend materiaal, om voldoende stof te hebben voor dit nieuwe drie uursvak. En natuurlijk met extra onderwerpen op het gebied van maatschappijleer en filosofie, die de methode levensbeschouwing/godsdienst aanvullen. Het resultaat: WHY-magazine.

Op de website van het magazine vinden leerlingen aanvullende opdrachten en zijn er per thema extra artikelen, filmpjes en links www.whymagazine.nl.

In de webshop kunt u losse nummers van het WHY-magazine bestellen. Ook kunt u een abonnement afsluiten.

Wilt u meer informatie over WHY-magazine? Neem dan contact op via info@creathlon.nl of bel met (033) 303 31 02.

Over Creathlon

Een Reactie

  1. Frans Couwenbergh, humanosoof
    |

    Heel sympathiek allemaal. Ook het samenvoegen van godsdienst, maatschappijleer en filosofie (GMF) vind ik heel terecht. GMF zou ook een prima alternatief kunnen zijn voor dat dom-hybride ‘humanosofie’, dat ik alleen maar verzonnen heb om me geen (georganiseerde) humanist of (academische) filosoof te hoeven noemen. Omdat beide studierichtingen nalaten te doen wat hun ‘core bussines’ hoort te zijn: het beschrijven van de mens. Dat is te lang het alleenrecht van de kerken geweest, des te makkelijker omdat ook heel lang disciplinewetenschappen zoals antropologie, archeologie, paleoantropologie, ethologie en ontwikkelingspsychologie nog aan hun opbloei moesten beginnen. Maar vanaf de jaren 70 zijn die aan een gestage aanvoer van informatie begonnen, bouwstenen voor een op wetenschap gebaseerd mensbeeld als westers alternatief voor het achterlijke en vrouwvijandige Adam-en-Eva-verhaal. De filosofen (en daardoor ook de humanisten) zijn met de rug naar die zich opstapelende bouwstenen gekeerd blijven bladeren in hun traditionele filosofieboeken. De humanosoof is echter vanaf de jaren 70 wél aan het bouwen gegaan en kan dus een coherent westers scheppingsverhaal bieden. U vindt het verhaal in teksten op mijn website ‘humanosofie.nl’ (uw site erkent http://www.humanosofie.nl niet als een geldige url, maar die werkt al jáááren)