Creathlon & burgerschap

Lange tijd waren taal, rekenen-wiskunde en later aangevuld met digitale geletterdheid de basisvaardigheden in het onderwijs. Het ministerie van Onderwijs heeft hier onlangs burgerschap aan toegevoegd.

34.000+ leerlingen werken met materiaal van Creathlon

Wat is burgerschap?

Lange tijd waren taal, rekenen-wiskunde en later aangevuld met digitale geletterdheid de basisvaardigheden in het onderwijs. Het ministerie van Onderwijs heeft hier onlangs burgerschap aan toegevoegd. Maar wat is dat eigenlijk precies, burgerschap? Burgerschap bestaat uit persoonlijke, sociale en maatschappelijke vaardigheden die leerlingen nodig hebben om deel te nemen aan de samenleving. Jezelf kennen, kunnen reflecteren, samenwerken met anderen, luisteren zonder te oordelen en omgaan met verschillen zijn daar enkele voorbeelden van. Het onderwijs speelt een belangrijke rol bij het ontwikkelen van deze vaardigheden.

‍1.   Persoonlijke ontwikkeling‍

Goed burgerschap begint bij kinderen en jongeren zelf. Wie ben je? Daar kun je achter komen door vragen te stellen. De antwoorden zal je in de loop van je leven blijven aanscherpen én nuanceren.

2.   Sociale ontwikkeling

Door jezelf (beter) te leren kennen, leer je ook anderen begrijpen. Botsingen met anderen zorgen soms voor onrust, maar ook voor groei. Met anderen deel je vriendschap en liefde. Inzicht in anderen geeft ook meer inzicht in jezelf.

‍3.   Maatschappelijke ontwikkeling

In verbinding met anderen ben je onderdeel van een groter geheel, met een eigen plek en daarbij horende verantwoordelijkheden. Ondanks onderlinge verschillen moeten we rekening houden met elkaar.

Burgerschapsonderwijs

Met burgerschapsonderwijs onderzoeken en ontwikkelen leerlingen hun eigen opvattingen en leggen ze verbanden tussen hun leefwereld en grote maatschappelijke vraagstukken. Het gaat er bij burgerschapsonderwijs niet om leerlingen te leren welke mening goed en fout is. Want wie bepaalt dat? Burgerschapsonderwijs is waardevrij.

Het gaat er juist om dat leerlingen voor zichzelf leren denken en hun eigen mening vormen, wat die mening ook is. Tegelijkertijd leren leerlingen anderen óók de ruimte te geven om een eigen mening te hebben. Ondanks verschillen en botsende opvattingen leren ze met respect met elkaar om te gaan en solidair te zijn met anderen.

Bekijk onze lesmethodes

Onderwijsmethodes  burgerschap van Creathlon

Het team van Creathlon zet zich elke dag in om lesmateriaal te maken waarmee leerlingen belangrijke samenleefvaardigheden ontwikkelen.

Wil je meer weten over de inhoud van de lesmethoden of graag een keer verder praten over dit onderwerp of onze aanpak? Stuur dan een mail naar welkom@creathlon.nl of kom eens langs op ons kantoor in Amersfoort.  

FAQs

Heb je een vraag?
We hebben de meest gestelde vragen en antwoorden voor je op een rijtje gezet.

Wat is jullie visie op burgerschap?

Burgerschap is de verbindende schakel tussen de projecten van Creathlon. Maar wat is burgerschap nou precies? Wij delen burgerschap op in drie concrete onderdelen:

1. Persoonlijke ontwikkeling
Het begint bij jezelf. Wie ben je? Wat is jouw kern? Het begint met het stellen van vragen. De antwoorden zal je in de loop van je leven blijven aanscherpen én nuanceren.

2. Sociale ontwikkeling
Je zweeft niet als een los atoom door de ruimte. Botsingen met anderen zorgen soms vooronrust, maar ook voor groei. Met anderen deel je vriendschap en liefde. Inzicht in anderen geeft ook meer inzicht in jezelf.

3. Maatschappelijke ontwikkeling
Alleen en in verbinding met anderen ben je onderdeel van een groter geheel, met een eigen plek en daarbij horende verantwoordelijkheden. Het geheel is meer dan de delen, net zoals elk deeltje alleen kan bestaan bij de gratie van het geheel.

Waarom kiezen jullie voor vakintegratie?

Burgerschap beslaat een breed veld dat verbonden is met bestaande vakken en erkende onderwijsactiviteiten, zoals:

 • maatschappijleer
 • sociaal-emotionele ontwikkeling
 • religie/levensbeschouwing
 • filosofie
 • mentoraat
 • maatschappelijke stage

Door samenhang aan te brengen tussen deze verschillende vakken en activiteiten, is het leerproces effectiever.

Welke doelen jullie streven na met de projecten?

Doelen die we voor burgerschap stellen zijn een stip op de horizon, een ideaal om een leven lang aan te werken. Wel is het belangrijk dat jongeren op school de eerste stappen zetten op weg naar deze doelen voor het leven. In ons materiaal houden we rekening met de leerlijnen, kerndoelen en richtlijnen burgerschap.  Daarnaast hebben we de doelen voor burgerschap als volgt samengevat:

De leerling

 • heeft een eigen kijk op het leven ontwikkeld en kan reflecteren op wie hij is, op wat hij belangrijk vindt en op hoe hij zich gedraagt.
 • kan zelfstandig een mening vormen en die duidelijk maken zonder anderen opzettelijk te kwetsen.
 • accepteert meningsverschillen en ziet deze als leerzaam.
 • heeft een open houding tegenover anderen en kan op een positief kritische en respectvolle manier omgaan met culturele en religieuze verschillen.
 • accepteert diversiteit als vanzelfsprekend en positief.
 • voelt zich betrokken bij de democratische samenleving en is bereid verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en anderen.
 • neemt actief verantwoordelijkheid voor de leefomgeving.
Hoe kan ik materiaal bestellen?

Je kunt het materiaal bestellen via telefoon, e-mail en hetcontactformulier op de site. Alle bestellingen worden geleverd op factuur meteen betalingstermijn van 30 dagen.

Bij Krachtbronnen is het belangrijk dat je bestelt via de Krachtbronnen-website, omdat daar de toegang tot het lesmateriaal aan is gekoppeld.

Is het materiaal digitaal of op papier?

Allebei. We geloven in blended learning, want dan gebruik je de voordelen van beide werelden. Digitaal materiaal geeft je toegang tot foto’s, video en actualiteit. Papier is nodig voor het vastleggen en vasthouden van het leerproces.

Kan ik alvast een kijkje nemen in het lesmateriaal?

Je kunt van al het materiaal een zichtzending bestellen. Een zichtzending is geheel vrijblijvend. Natuurlijk nemen we wel graag even contact op om te horen wat je ervan vindt.

Als eerste op de hoogte zijn?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste nieuws en updates over Creathlon.

Meld je aan

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Bedankt! Je aanmelding is binnen.
Oeps, daar ging iets mis!

Kracht van Lampje

Creathlon ontwikkelde een speciaal lespakket burgerschap voor groep 7 en 8 bij de VPRO-familieserie Lampje, gebaseerd op het bekroonde boek van Annet Schaap. Benieuwd?